امر به معروف و نهی از منکر

آيا امر به معروف و نهي از منكر يكي از معلمان با احتمال اينكه ناراحت شود و نمره ما را كم كند ،جائز است؟ دانش آموز دبيرستان

باسمه تعالی
امر به معروف و نهی از منکر با احتمال خوف و ضرر اندک ساقط نمی شود ، اما درباره ی أمر به معروف و نهی از منکر پدر و مادر و معلم باید مواظبت کرد که توأم با احترام و رعایت ادب باشد.والله اعلم

نظر دهید

3 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.