تفسیر تبیان

استاد محمديان ترجمه و تصحيح تفسير تبيان شيخ مفيد به كجا رسيده است ؟ آيا اين كتاب منتشر خواهد شد ؟

با احترام به اطلاع می رساند ؛ ترجمه ی هفت جلد از ده جلد تفسیر ارزشمند تبیان تمام شده و بقیه در دست ترجمه است . مجلدات ترجمه شده در حال ویرایش علمی و أدبی وفهرستها نویسم فنی است ، امیدوار است با توجه به اعلام این اقدام به عنوان طرح ملی نسبت به اتمام و انتشار آن در دو سال آینده موفق شویم. آرزومند دعای خیر شما

نظر دهید

2 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.