به چه کسی مجتهد می گویند؟

١-به چه کسی مجتهد می گویند؟
٢-چرا باید از مجتهد تقلید کرد؟
٣-آیا از همه کسانی که مجتهد یا فقیه هستند می شود تقلید کرد؟

باسمه تعالی
١-مجتهد به کسی می گویند که در دانش های بنیادین اسلامی به اندازه ای از تبحر و مهارت و ورزیدگی رسیده باشد که بتواند أحکام شرعیه را از روی أدله ی تفصیلیة استنباط نماید.
٢- تقلید از مجتهد یک حکم عقلی است ، سیره عقلا بر این است در کاری که خود تخصص ،یا خبرویت و یا حتی مهارت ندارند به صاحب تخصص یا خبره آن فن مراجعه کنند ،مانند مراجعه به طبیب در طبابت، مهندس و معمار در امور ساختمانی یا حقوق دان و وکیل در أمر دعاوی.
تقلید در أحکام شرعی برای کسی که مجتهد نیست به منزله ی رجوع غیر متخصص به متخصص است و عمل به نظر مجتهد جامع الشرائط را تقلید گویند.
٣-همان طور که ذکر شد مجتهد شخصی است که توانایی استنباط أحکام شرعی را از روی منابع فقهی داشته باشد ، ولی این أمر به تنهایی کفایت نمی کند ، از میان فقها و مجتهدین از کسی می توان تقلید کرد که جامع الشرائط باشدو آنها عبارتند از: اعلم وعادل بودن، مرد بودن، زنده بودن، طهارت مولد داشتن و حریص دنیا نبودن
از امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده است که فرمودند:اما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظا لدینه، مخالفاً لهواه ، مطیعا لأمر مولاه فللعوام آن یقلدوه.

موضوع:

نظرات

سلام خیلی ممنون

باسمه تعالی از فقیه و مجتهدی می توان تقلید کرد که جامع الشرائط باشد .از چند راه می توان مجتهد جامع الشرائط و شایسته ی تقلید را شناسایی کرد: ١ / خود شخص در علوم اسلامی و فقهی به اندازهای خبره باشد که بتواند از بین فقها شخص اعلم را تشخیص دهد و سایر شرایط مانند عدالت و دوری از حرص به دنیا و... را در چنین شخصی احراز کند. ٢/ حداقل دو نفر شخص عادل و خبره چنین شرایطی را در فقیهی احراز و بدان شهادت دهند و احتیاط اینکه دو نفر عادل وخبره ی دیگر با أن مخالفت نکنند.٣/در میان حوزویان و اهلِ خبره فقیهی به مرجعیت و صلاحیت إفتاء مشهور باشد.والله اعلم

نظر دهید

2 + 15 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.