نماز شب را چگونه بجا بیاوریم؟

نماز شب راچگونه بجا بياوريم ،آيا در نماز شب واجب است هفتاد مرتبه استغفار و يا چهل نفر را دعا كنيم؟

باسمه تعالی
نماز شب از عبادات مستحبی بسیار مؤکد است ، در توصیه برخی از علمای صاحب نفس و أهل معرفت آمده است که اگر دنیا می خواهی نماز شب بخوان و اگر آخرتها می خواهی باز هم نماز شب بخوان.
نماز شب یازدهمین رکعت است ،که به صورت پنج نماز دو رکعتی و یک نماز یک رکعتی خوانده می شود.
٤نماز دو رکعتی همانند نماز صبح به نیت نماز شب خوانده می شود.
دو رکعت دیگر همانند نماز صبح به نیت نماز شفْع خوانده میشود.
یک رکعت آخر به نیت نماز وَتْر خوانده میشود ، در این رکعت مستحب است انسان قنوت بگیرد و استغفار کند،(٧٠ مرتبه )و الهی العفو (٣٠٠ مرتبه)بگوید و چهل نفر مؤمن را دعا کند.
اما آنچه گفته شد واجب نیست ، شما می توانند هر مقداری که توانایی و فرصت دارید ذکر بخوانید و یا دعا کنید َ،حتی اگر برایتان مقدور نبود سه رکعت آخر ( نماز شفع و وتر) را بجا بیاورید. التماس دعا

موضوع:

نظر دهید

9 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.