تحصیلات هم زمان حوزوی و دانشگاهی

جنابعالي آيا تحصيلات هم زمان حوزوي و دانشگاهي را مصلحت ميدانيد؟ تحصيلات حوزوي و دانشگاهي و دبيرستاني شما چگونه بوده؟ در كدام حوزه بوده و اساتيد شما چه كساني بودند؟

تحصیلات هم زمان حوزوی و دانشگاهی أولاً بستگی به استعداد و علاقه فرد دارد. لذا طلبه یا دانشجویی که علاقمند تحصیل تؤامان دروس حوزوی و دانشکاه است باید استعدادا بالاتر از حد متوسط داشته باشد که بتواند با رعایت أصول و روشهای مباحثات حوزوی و همچنین رعایت موازین تحصیلات دانشگاهی این دو را با هم جمع کند.
ثانیاً باید هدف از تحصیلات تؤامان روشن باشد. آیا شخص صرفا برای ارتقاء دانش و کسب معلومات حوزوی ویا یک رشته ی تحصیلی دانشگاهی این کار را انجام می دهد و یا اینکه برای انجام مأموریت و رسالت دینی تبلیغ و ترویج معارف دینی خود را مهیأ می کند ؟بعد از فراغت از دانشگاه چه وظیفه ای را می خواهد بر دوش بکشد؟
اگر مراد از تحصیلات حوزوی برای انجام رسالت الهی تبلیغ است ، بنده برای طلبه ها پیشنهاد تکمیل تحصیلات حوزوی حداقل تا پایان سطح دوم (پایان کفایتین) را توصیه می کنم تا بعد از آن در صورت علاقمندی و در مسیر انجام بهینه فعالیت های تبلیغی ، إرشادی و علمی در رشته ای موازی مانند حقوق ، اقتصاد ، علوم تربیتی ، جامعه شناسی و در علوم پایه در رشته هایی مانند فیزیک ، ریاضیات،علوم زیستی ویا در رشته های مدیریت وارد شود البته باز توصیه می کنم بعد از تحکیم مبانی دانش های حوزوی به این کار مبادرت کند تا بتواند در تحصیلات دانشگاهی ضمن مطالعه تطبیقی با نگاهی منتقدانه بویژه در حوزه ی علوم انسانی إیفا نقش کند و در تولید دانش جدید سهم داشته باشد.
اما در باره ی خودم مطالبی در شرح حال آمده است ، اما به اختصار اینکه بنده تحصیلات حوزوی خود را هم زمان با تحصیل در دوره ی راهنمایی در سال٥٤ از مسجد شروع کرده ام و به علت داشتن اساتید خوب ودلسوزتا پایان دوره تحصیلات دبیرستان دروس سطح حوزه تا إتمام کفایتین را به انجام رساندم ، لطف خداوند متعال بود که در آن سالها توانستم در درس خارج فقه عروة الوثقی ،که حضرت آیة الله حاج میرزا عبدالحمید شربیانی در مدرسه طالبیه ی تبریز کتابخانه ی دیانت إیراد و إلقاء می کردند ، شرکت کنم .البته عمده بهرمندی من از دروس فقه و أصول وتفسیر در تبریز از محضر حضرت آیة الله میرزا علی أکبر محدث تبریزی رهحمة الله تعالی علیه بوده است . بنابرین ورود خود من به دانشگاه بعد از انقلاب فرهنگی بعد از إتمام دروس حوزوی متعارف بوده است . اما یکی از دلائل ورود به دانشگاه که با قبولی از أولین دوره کنکور بعد از بازگشایی دانشگاه ها اتفاق افتاد، تحقق و پیگیری شعار وحدت حوزه ودانشگاه بود که آن روزها به عنوان یک گام استراتژیک به آن می نگریستم.

نظر دهید

4 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.