فرق روایت با درایت حدیث چیست؟

روایت نقل حدیث از طریق راویان و یا از منابع روائی است ولی درایت حدیث تأمل کردن و اندیشیدن در مضمون و مفهوم روایت و عرضه کردن به محکمات کتاب وسنن قطعیه معصوم علیه السلام است تا حکم شرعی از آن استنباط شود و به عبارتی درایة الحدیث نوعی اجتهاد برای کشف حقیقت است و به همین دلیل در روایات اسلامی از معصومین علیهم السلام نقل شده است که فرمودند : حَدیٍثٌ تدْریه خیرٌ مِن اَلْف حدیثٍ ترویِه- درایت یک حدیث بهتر از هزار حدیثی است که روایت کنی.

نظر دهید

5 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.