آیا به جای تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم می توان سوره حمد را خواند؟

بنام خدا سلام علیکم در رکعت سوم و چهارم می توان به جای تسبیحات اربعه می توان سوره حمد را خواند ، دلیل فقهی و روایی آن را بیان فرمایید.

باسمه تعالی
سلام علیکم و رحمةالله
بله، در رکعت سوم و چهارم به جای تسبیحات اربعه می توان سوره حمد را خواند. البته قبل از قرائت حمد یا ذکر تسبیحات نمازگزار باید تعیین کند که حمد یا ذکر را قصد دارد. اگر بدون اراده سوره حمد را بخواند و در میانه به یادش بیاید که سهواً حمد را خوانده است نمی تواند به دلیل جواز آن، سوره حمد را ادامه دهد باید از اول سوره حمد یا ذکر را از سر بگیرد.

علی بن حنظله می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم در دو رکعت آخر نماز چه کاری باید انجام دهم؟ حضرت فرمود: اگر خواستی سوره حمد بخوان و اگر خواستی ذکر خدا بگو ... .(الاستبصار ج۱ص۳۲۱/شیخ طوسی)
معاویة بن عمار می‌گوید: از امام صادق پرسیدم، در دو رکعت آخر نماز جماعت چه باید خواند؟ حضرت فرمود: امام جماعت، سوره حمد را خوانده و مأموم تسبیح می‌گوید، اما در نماز فرادا هر کدام را که خواست می‌تواند بخواند. (کافی ج۳ص۳۱۹/ شیخ کلینی)
والله اعلم‪

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.