نماز طواف نساء

سلام علیکم لطفا بفرمایید نماز طواف نساء در حج برای خانم ها نیز واجب است ؟ یا اینکه فقط آقایان باید آن را بجا آورند و نیت آن چگونه است؟

باسمه تعالی
سلام علیکم
نماز طواف نساء بعد از بجا آوردن طواف نساء، واجب است بجا آورده شود و کیفیت آن مانند نماز صبح است و در پشت مقام ابراهیم خوانده می شود. نماز طواف نساء از واجبات حج است و به نیت نماز طواف نساء خوانده می شود این نماز برای کسی که به نیت حج تمتع و یا عمره مفرده مُحرم شده است اعم از مرد و زن، پیر و جوان، متأهل و مجرد، بالغ و غیر بالغ و حتی شخص خنثی واجب است. والله اعلم

نظرات

اگر خانمی به گمان اینکه نماز طواف نساء مخصوص مردان است آنرا بجا نیاورد و بعدا متوجه شود ، حکمش چیست؟!

باسمه تعالی همانطور که ذکر شد نماز طواف نساء از واجبات حج است ولی جزو ارکان نیست و موجب بطلان حج نمی شود پس در فرض سؤال شده باید شخص برگردد نماز طواف نساء را بجا آورد و درصورتی که از مکه خارج شده و امکان بازگشت برای وی وجود ندارد کسی به نیابت از او باید نماز را بجا آورد، البته بدون نماز طواف نساء امور زناشویی حرام است. والله اعلم

نظر دهید

6 + 6 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.