تشویق و تنبیه برای اقامه ی نماز

سلام علیکم
آیا جایزه دادن برای کودکان به خاطره نماز خواندن و یا تنبیه انان به خاطر ترک نماز جایز است؟
با تشکر خ حسینی

سلام علیکم و رحمةالله
جایزه دادن برای کودکان به اقامه ی نماز جایز و پسندیده است. اما تنبیه برای کودکان مناسب نیست. شما می توانید با تشویق دیگران او را نسبت به کار خودش متنبه کنید. والله اعلم

نظرات

سلام علیکم جایزه داد ن برای دانش آموزان برای تشویق در نماز جماعت و یا توبیخ آن برای عدم حضور در مدارس کار درستی است ؟ آیا روحیه ریاکاری را ایجاد نمی کند؟

باسمه تعالی سلام علیکم همانطور که در پاسخ پرسش پیشین عرض شد جایزه دادن برای اقامه ی نماز جایز است و برای ترویج کارهای خوب و ایجاد انگیزه برای کارهای شایسته در کودکان یکی از روشهای تربیتی است و اگر والدین و مربیان درکنار ایجاد انگیزش به ارتقاء معرفت فرزندان و دانش آموزان خود نیز بپردازند نه تنها موجب ریاکاری نمی شود بلکه انجام کار خیر را در وجود آنها نهادینه می کند. اما نسبت به توبیخ نظر موافق نداریم و توبیخ برای عدم حضور در نماز جماعت مدرسه جایز نیست. والله اعلم

نظر دهید

5 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.