انکار عصمت ائمه ی معصومین

سلام علیکم
آیا اعتقاد به عصمت امامان علیهم السلام لازمه ی تشیع است و انکار عصمت آنان موجب خروج از اسلام می شود؟!

باسمه تعالی
سلام علیکم
اعتقاد به عصمت انبیاء الهی و امامان علیهم السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها از ضرورتهای باور شیعه است بسیاری از علماء در کتابهای خود مانند شیخ صدوق در کتاب اعتقادات و صفات الشیعه و شیخ مفید در دو کتاب الایضاح و الافصاح فی الاماة و سید مرتضی در تنزیه النبیاء و از معاصران مرحوم مظفر در عقائد الشیعه به آن پرداخته اند و عدم اعتقاد به امامت و عصمت امامان شیعه موجب خروج از اسلام نیست. والله اعلم

نظر دهید

7 + 4 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.