آیا نماز قضا را می توان به جماعت خواند؟

من نماز قضا زياد دارم، آيا مي توانم آنها را به جماعت بخوانم؟

باسمه تعالی
بله، نماز قضاء را می توان به جماعت اقامه کرد. والله اعلم

نظر دهید

3 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.