دکتر نجفی

با سلام نظر شما بصورت واضح در ارتباط با وزارت دکتر نجفی در زمان معرفی ایشان بعنوان گزینه ی اول دولت تدبیر و امید چه بود و چه تفاوت هایی میان ایشان و آقای فانی می بینید؟!

گزینه ی اولم بود

نظر دهید

17 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.