پرسش و پاسخ

فهرست الفبایی موضوعات:
ا     ت     ح     خ     ر     ز     ش     ص     ط     ع     غ     ق     ل     م     ن     ه     و     پ     ک     گ
پرسش پاسخ موضوع
امامت جماعت غیر بالغ چگونه است؟
به نام خدا سلام علیکم ما در مدرسه نماز جماعت برگزار می کنیم، بعضی روزها امام جماعت روحانی نداریم آیا دانش آموزی که غیر بالغ است و حمد و سوره اش درست است و با ادب و مورد اعتماد سایر دانش آموزان نیز است می تواند امام جماعت سایر بچه ها که آنها هما غیر بالغ هستند، بشود و امامت جماعت کند؟ با تشکر میرزاده مدیر دبیرستان دوره ی اول شهید نائینی

باسمه تعالی سلام علیکم و رحمةالله در فرض مزبور اگر همه غیر بالغ باشند مانعی ندارد، بلکه بهتر است. والله اعلم

فقهی
تشویق و تنبیه برای اقامه ی نماز
سلام علیکم آیا جایزه دادن برای کودکان به خاطره نماز خواندن و یا تنبیه انان به خاطر ترک نماز جایز است؟ با تشکر خ حسینی

سلام علیکم و رحمةالله
جایزه دادن برای کودکان به اقامه ی نماز جایز و پسندیده است. اما تنبیه برای کودکان مناسب نیست. شما می توانید با تشویق دیگران او را نسبت به کار خودش متنبه کنید. والله اعلم

فقهی
تنبیه دانش آموز
به نام خدا من معلم هستم و شاگردانم را مثل فرزندانم دوست می دارم ولی گاهی بعضی از دانش آموزان چنان رفتار نامناسبی مرتکب می شوند که من ناچار به تنبیه می شوم ولی خدای ناکرده قصد عقده گشایی و اینا ندارم. آیا تنبیه جایز است من به عنوان مربی و معلم انجام میدهم و اگر در اثر تنبیه دانش آموز ناراحت شود مثلا صورتش یا دستش کبود و یا قرمز شود بر معلم دیه واجب می شود؟

باسمه تعالی
سلام علیکم
تنبیه به معنای هشدار دادن و متوجه ساختن فرد به اصلاح رفتار غلط اشکالی ندارد و این می تواند به شکل های مناسب مانند قهر کردن (البته نه به مدت طولانی) کم محلی کردن، رو ترش کردن، محروم کردن از جایزه و یا یک فرصت خوشایند (مثل اجازه ندادن برای استفاده از یک زنگ تفریح) و این قبیل امور باشد. اما تنبیه بدنی و یا اهانت کلامی جایز نیست و اگر معلم و حتی والدین دانش آموز دست به تنبیهی بزنند که موجب سرخ و یا کبود شدن و یا جراحت دیگری شود محکوم به پرداخت دیه یا ارش و اجرای قصاص می شوند و در هر صورت باید کسب رضایت و حلیت شود از کودک و یا ولی آن در صورت عدم بلوغ. والله اعلم

آموزشی
غسل مس میت
سلام علیکم اگر برای کسی غسل مس میت واجب شود می تواند پیش از غسل نماز میت بخواند و یا نماز یومیه را بجا بیاورد؟ با تشکر محسن جباری

باسمه تعالی
سلام علیکم و رحمةالله
در فرض مزبور می تواند قبل از انجام غسل مس میت، نماز میت (نماز بر جنازه) را بجا آورد، چون در نماز میت طهارت وجوب ندارد. اما برای بجا آوردن نماز های یومیه واجب است غسل مسّ میت را انجام دهد. والله اعلم

فقهی
غسل
کفاره ی روزه
سلام علیکم آیا می توان کفاره روزه عذری را به عنوان کمک به سفره افطار که در بعضی مکانها مثل مساجد و حسینیه ها و یا منازل برگزار می شود، پرداخت کنم؟ با تشکر سجاد علیخانی

باسمه تعالی
سلام علیکم
کفاره طعامی است به میزان ۷۵۰ گرم از قوت غالب که برای اطعام فقیر داده شود و یا معادل قیمت آن برای تهیه ی نان و یا غذا، فلذا سفره ی عامی که برای افطار پهن می شود و فقیر و غنی در کنار هم از آن مصرف می کنند، کفایت از کفاره نمی کند. والله اعلم

فقهی
روزه

Pages

ارسال پرسش

پرسشی که باید پاسخ داده شود.
پرسش کامل را بنویسید.
دریافت پاسخ از طریق پست الکترونیکی
2 + 5 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.