رئیس مذهب حضرت امام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام

سالروز شهادت ششمین پیشوای بحق ناطق حضرت امام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام را به همه ی شیعیان و رهروانش مخصوصاً جوامع علمی و فقهی، حوزه و دانشگاه، به ویژه به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا فداه تسلیت می گوییم و به کلامی از آن بزرگوار تبرک می جوییم که فرمودند:" دانایان روزگار و روزگار شناسان هرگز در دام شبهه ها و تردیدها گرفتار نمی آیند." آنان می دانند که در چه جایگاهی قرار گرفته اند و چه باید انجام بدهند.شبهه و تردید بیش از هر چیزی محصول ندانستن و نشناختن آدمی است.زمانی انسان می تواند به پرسش " چه باید کرد؟" جواب دهد که بداند در چه روزگاری است و مقتضیات عصر و نسل او چیست؟ مخصوصاً در برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت شناختن اقتضائات لازم و ضروری است. اگر کسی، ولو در زندگی شخصی خود چند گام فراتر از زمان حال خود را نبیند، دچار تردید می شود و از هر اقدام اصولی باز می ماند و اگر قدم نیز بردارد، کورمال رفتن است.به تعبیری دچار آفت روزمرگی می شود.
اشخاصی که دارای توانایی های لازم ذهنی و فکری نیستند و یا اینکه حوصله آن را ندارند برای مدتی حبس اندیشه کنند و درباره ی موضوعی هر چند اندک، دقائقی کوتاه بیاندیشند و یا اینکه از فرط راحت طلبی و آسان خواهی، بداهه گرایی می کنند، نمى توانند مدیریت اجتماعی ، سیاسی یا فرهنگی و فکری جامعه را به عهده بگیرند. زیرا آنان از زمان شناسی عاجزند، دلبستگی آنان، به عهد مألوف گذشته است و معلوم هم نیست که به آن گذشته نیز چگونه دل بسته اند؟! تیپ اجتماعی و مایه ی اندیشگی آنان، دست انداختن هر فکر جدید و هو کردن صاحبان اندیشه، تن ندادن به نظم و قاعده و نپسندیدن طرح و برنامه است. در حوزه ی فکری چنین افرادی آنچه در دیدرس و دسترس است بیشتر بهامند است تا آنچه به زحمت و دشواری از پس لایه های غفلت، تعجب، ندانستن و نشناختن به واسطه ی تحقیق و پژوهش بیرون کشیده می شود. اینان بیش از آنکه اهل درایت باشند، اهل روایت ند. بیش از آنکه فکر کنند، حرف می زنند و کمتر از آنچه می گویند، عمل می کنند. لذا به موازات رشد اینگونه جریانها، روزمرگی، شتابزدگی و میدان آزمون و خطا توسعه می یابد و نهایتاً موجب ایجاد و القاء شبهه ها و تردید های بزرگ می شود که اساساً آیا دین و دین داران توانایی اداره ی جامعه را دارند یا نه؟ این شبهه، بیش از آنکه از جانب دشمنان تفکر و عمل دینی مطرح ودامن زده شود، از ناحیه ی رفتارهای متناقض و نسنجیده ی مدعیان تقویت می گردد.
امام صادق علیه السلام می فرمایند:"العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس" کسی که روزگار خود را بشناسد در تردید و شبهه واقع نمی شود، اولاً زمان شناسی و مدیریت زمان از ویژگی های مهم مدیران و مسؤولان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است.ثانیاً می فرمایند:" حدیث تدریه خیر من ألف حدیث ترویه"یعنی یک حدیثی که در آن غور و تدبر شود از هزار روایتی که در آن تأمل نشود، بهتر است.
آرزومندیم سنت و روش حسنه علمی و فکری و فرهنگی امام صادق علیه السلام را در عرصه های مدیریتی و سیاست گزاری های علمی ، آموزش و تربیتی و فرهنگی به کار بندیم .

 

کلیدواژه:

نظرات

شهادت امام صادق ع تسلیت باد .به امید بزرگداشت سالروز شهادت آن بزرگوار در حرم شریف بقیع با نابودی وهابیت منحرف

فهم دین بهترین خیری است که خداوند به بنده اش عنایت می کند وبه یقین را الهام می نماید.
إذا أراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین و ألهمه الیقین

لطفا تاریخ زندگی ائمه علیهم السلام را با نگاه جدید که استاد دکتر محمدیان ارائه می دهند در وب سایت منتشر کنید. با تشکر

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
2 + 10 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.