رأی اعتماد

مجلس شورای اسلامی دیروز پس از چهار روز بحث و بررسی نفس گیر رأی اعتماد خود را به وزرای دولت تدبیر و امید اعلام کرد.رئیس جمهور محترم إنصافا در معرفی أولیه و همچنین در سخنان پایانی خویش که به تعبیر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی " ختامه مسک" بود، در توصیف و معرفی و حمایت خود از وزراء به کمال درایت و متانت و از روى صداقت و صراحت حرف زد. البته نمایندگان محترم نیز در مخالفت و موافقت آنچه بر زبان آوردند قابل تأمل بود . هر چند برخی از دوستان توجه کامل به پخش مستقیم و انعکاس صحبت و نظرا تشان در داخل و خارج از کشور نداشتند و گونه برخی از آنچه را بیان می کردند ، درز می گرفتند.
من در این بین بیشتر دلم به حداقل یک رأیی می سوزد که می توانست دستگاه بزرگ آموزش و پرورش را از خدمات وزیر پیشنهادی بهرمند سازد.معتقدم آقای محمد علی نجفی یکی از سرمایه های مدیریتی و در خور کشور است.حسن سابقه مدیریت ایشان در مصادر اجرایی و کارآزمودگی ایشان در مدیریت های کلان و همچنین تیز هوشی و بیان گشاده برای إیجاد همدلی و هم زبانی عناصر پیرامونی خویش و سلوک انسانی با همکاران ، او را شایسته ی این کرده است که جمهوری اسلامی از توانایی های او فراوان بهره گیرد.
می دانم برخی از نمایندگان محترم با طرح سؤال و شبهه و یا انعکاس دغدغه ی خاطر خود نسبت به مواضع سیاسی آقای نجفی إیراد کردند ولی حسن سابقه ایشان در آموزش و پرورش و توانایی مدیریت وی برای اداره ی وزارتخانه بزرگ آموزش و پرورش مورد تردید قرار نگرفت.
ای کاش آن دسته از نمایندگانی که با رأی ممتنع خیال خود را از عقاب رأی دادن راحت کرده اند، می دانستند که با تفحص بیشتر می توانند معنای رأی خود را شفاف تر کنند.دیگر این که در بازی سیاست و نظام پارلمانی و مراجعه به آراء مردم باید توجه داشت که مصالح ملی را نباید از انگیزه های فردی و گروهک متأثر ساخت. محمد علی نجفی در تاریخ آموزش و پرورش ما ماندگار شده است.
او می توانست در دوره ی جدید نسبت به کسانی که در مظان وزارت قرار گرفته اند، بهتر و بیشتر به دستگاه تعلیم وتربیت خدمت کند. به ویژه اینکه ایشان با تأکیدی که بر التزام به اجرای سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی و سیاستهای کلی إبلاغی از سوی مقام معظم رهبری نمود ، این فرصت فراهم تر بود.
البته این را نیز می دانم که تنها میدان خدمت مسند وزارت نیست و انشاالله آقای دکتر نجفی در عرصه ای دیگر در خدمت ملک و ملت و یاری رسان نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.انه ولی التوفیق١٣٩٢/٥/٢٥

 

نظرات

استاد محمدیان حقاً که مردی،ننگ بر نامردان

خوب شد که رأی ندادند دکتر نجفی به وظیفه اش عمل کرد و أجرش را می برد ، انشالله نمایندگان مخالف نیز برای خدا کار کرده باشند نه از سر حسادت و لجاجت.
در هر حال کار در آموزش و پرورش به اندازه ٤و ٥برابر سایر جاها ست

آقای محمدیان شما چرا دل می سوزانید ؟!در دوره ی إصلاحات یاد تان هست با شخص شما چگونه برخورد کردند ؟!یک روحانی بقول خودشان را مشاور در أمور أقلیت های دینی کردند!!!!!

جواب گوی مشکلات آموزش و پرورش در آستانه باز گرایی مدارس چه کسی است؟

اگر قرار به رأی ندادن بود چرا به نفت وکار و أمور اجتماعی نیز رای دادند؟هنوز معلم ها به آقای نجفی علاقه دارند

خسته نباشید فعالیت های مجلس ثمر نداد؟!

آقای محمدیان ا گر شما دوست دارید هم فکرای آقای نجفی أداره آموزش و پرورش را در دست بگیرند ناراحت نباشید آقای مهر محمدی یا نوید و یا فانی ویا علمی و زرهانی در راهند.

با آنکه از قبل با شما همفکر نیستم و اختلاف نظر دارم ولی حقاً روحانی با إنصافا هستید که به شما افتخار میکنم البته فضل و کمال ودانش شما جای خود دارد .البته قبول کنید که همیشه متمایل به سنتی ها بوده اید

اقای دکتر این انصافت ما رو کشته.بابا با مرام این نجفی و دار و دسته اش اگه بیان که شماها باید جمع کنید برید. حیف نیست آموزش و پرورش به این مهمی دست یه جریان لیبرال بیفته

برادر یا خواهر مسجدی هر کس طینت خود را نشان می دهد آقای محمدیان همیشه در بر خورد های علمی و کارشناسی و مدیریتی با أنصاف عمل کرده ، با حب و بغض و رویکرد جناحی عمل نکرده ،همه آموزش و پرورش این مطلب را می دانند ومنتقدجریان اندیشه لیبرالیسم تربیتی به صورت مبنایی است وتدوینگر برنامه درسی ملی با رویکرد نظریه اسلامی تربیت. البته نظر ایشان درباره آقای نجفی یک گواهی در موضوع توان مندی ایشان در عرصه مدیریت و سابقه قابل توجه در سالهای وزارت ایشان است و دخلی به مواضع ایشان در جریان فتنه ندارد البته جای چند وچون دارد اما بزرگواری آن است که أنصاف را درباره مخالفان نیز رعایت کرد اگر عیب کسی را میگویی حسن آو را نیز بگویی

سلام آقای دکتر از اظهارتاسف شما ممنونیم اما نوش دارو بعداز مرگ سهراب؟؟

دکتر محمدیان دارای شخصیت مستقل است با جناح بازی و باند بازی سیاسی همراهی نمی کند اگر قرار باشد کسی برود مستأجر های آموزش و پرورش باید بروند نه صاحب خانه ها!

همکار عزیز این از غیرت دکتر محمدیان بود که با آقای دکتر نجفی در مجلس همراهی کرد ولی حاشا از أنصاف وأدب بعضیها که توانایی های داخل آموزش و پرورش را نمی بینند فقط دنبال خط بازی های سیاسی و حزب سالاری خودشان هستند.

یاشاسین آذر ائلینین رشید أوغلی محمدیان ،کور اولسون امئک ایتیرن دوست تانمیان انسانلاری

در چند سال اخیر که ما با آقای دکتر محمدیان همکاری می کنیم همیشه به برجستگیهای فکری و توانمندیهای کارشناسی همکاران و أثرات مثبت برنامه ها وطرحها نظر داشته است و جز یاد کرد خیر از مدیران گذشته قضاوت دیگری نمی کند و همیشه تذکر می دهد ما در شرائط تصمیم گیری آن مدیر یا آن شخص نبوده ایم و ای بسا ما در آن موقع بودیم همین تصمیم یا شبیه آن را می گرفتیم البته ایشان با توجه به دانش و تعهد دینی که دارد در ارائه نظرات و برنامه ها دارای یک منظومته ومدل فکری است که أجزاء سازگاری دارد و صد البته شاید بعضی از متخصصان و درس خوانده های علوم انسانی غربی موافق ایشان نباشند ولی آنچه من در سازمان یا جلسات شورا از ایشان سراغ دارم إیجاد فرصت بحث و گفت وگو و ارائه دلیل و برهان بوده و نسبت به کارشناسان ومدیرانی که چنین ویژگی دارند احترام وعلاقه نشان می دهند وآقای دکتر نجفی را با این ویژگی در دوره مدیریت شان معرفی مى کردند.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
4 + 14 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.