یادآوران

عید فطر روز بازگشت به فطرت پاک انسانی، روز جایزه گرفتن روزه داران رمضان را درحالی پشت سر‌می‌گذاریم‌ که ‌امیدواریم ‌بازاد و توشۀ برگرفته ‌از ماه‌ صیام‌ و قیام تابه سال آینده بتوانیم کوله بار مسئولیت را به دوش برکشیم. شوال المکرم طلیعه ای نورانی دارد. اما بیست و پنجمین روز آن، سال گشت شهادت حضرت امام صادق علیه السلام است که حزن و اندوه شیعه ر ادرسوگ آن امام به حق ناطق برمی انگیزد.
شیعه با امام‌ صادق علیه السلام‌ قرابت ویژه ‌دارد. نام شیعه ، عقاید، اخلاق و احکام او جعفری است. وشیعه پروردۀ مکتب اوست. مدرسۀ بزرگ آن امام همام یکی از افتخارات عالم تشیع نه، بلکه عالم اسلام است و ائمۀ اربعۀ اهل سنت مستقیم یا غیر مستقیم ریزه خوار سفره علمی او بودند. همچنانکه متکلمان بزرگی نیز مفتخر به شاگردی اویند. اوامامی زمان‌شناس، نیازسنج، پاسخگو به شبهات، طرح انداز نو برای اندیشه های اصیل و بالاخره راهنمای صادق است. همچنانکه درتوصیه های مکررش برهمین ویژگی پای می فشرد.
«العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوا بس – دانا به روزگارخویش گرفتار شبهه ها و فتنه ها نمی شود ». برهمین اساس سفارش جدی ‌آن بزرگوار در تربیت نسل‌آینده به ‌پیش تازی درآموزش و پرورش و شناسایی راهها و روشها‌ی نو و ‌بدیع است، بی‌آنکه مجال ‌ از دست برود و فرصت در اختیار غیرخودیها واقع شود، « بادروا اولادکم بالحدیث قبل آن یسبقکم الیهم المرجئه به تربیت فرزندان خویش به پدیده های نو همت بگمارید پیش ازآنکه منحرفان برشما نسبت به آنان سبقت بگیرند». خطاب این کلام به همگان اعم از پدر و مادر و مربی و معلم و نظام حکومتی است. خانواده ، مدرسه، رسانه های تبلیغی و آموزشی و متولیان فرهنگ عمومی همه در برابر این مسئولیت خطیر قرارگرفته اند. مسئولیتی که در روزگار حاکمیت نظام اسلامی مضاعف است، چرا که امکان وقوه و تمکن براهل ایمان فراهم است . بهمن ماه یکهزارو سیصد و پنجاه وهفت آغاز این تعهد همه جانبه است. روزی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، شوق امید را در دل میلیونها انسان شعله ور ساخت. احیاء ارزشها وسنن دینی، تنظیم و تنسیق شئون اجتماعی برپایۀ دین وارتقاء معرفت واندیشه دینی دربین نسل جوان ازجمله آرمانها وآرزوهای معمار بنیانگذار ‌انقلاب ‌اسلامی‌ حضرت ‌امام‌ خمینی ‌رضوان‌الله ‌تعالی‌علیه‌ بودکه ‌یک ‌دهه با گفتار وکردار ‌و راهنمایی‌ و ارشاد حکیمانه ‌خویش ملت را‌ درمسیر‌تحقق آن‌ پیش برد.
امروز ‌نیز ‌در ‌پی‌ دیروز ‌باید‌ درصدد‌ باشیم ‌‌با شناختن ‌نیازهای‌‏ فردا، ‌نسل‌آینده‌ را در مسیر ‌دینداری‌گام‌به گام ‌پیش ‌ببریم. بزرگداشت‌‌‌ بزرگان ‌و یادکرد‌ نیک ‌از خادمان‌ دین‌ و ملت و لطف‌ و‌ مرحمت ‌به‌کودکان‌ و نوجوانان ‌و احترام‌ به‌‌ جوانان ‌لازمه‌ی ‌این‌ حرکت ‌است.آنچه ‌‌‌‌می‌دانیم ‌و آنچه‌ می‌خواهیم ‌را باید ‌با هنرتبلیغ‌ و با اکسیر‌ صف او صمیمیت تبدیل به خواسته ها و دانسته های نسل آینده بکنیم.
آب کم ‌جو تشنگی‌‌آور بدست‌         تا بجوشد آبت از بالا و پست

سخن آخر را به آخرین ‌سخن امام‌ صادق علیه السلام ختم می کنیم که فرمودند: « کسانی که نماز (یادخدا) را سبک بشمارد از شفاعت ما (اولیاء خدا) بی بهره خواهند ‌‌‌‌بود.»

 

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
11 + 7 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.