روز ملی مبارزه با استکبار

بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم
وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَأَنتُمُ الأَعلَونَ إِن کُنتُم مُؤمِنینَ
سیزده آبان نماد چهار فصل از ظهور و دوام انقلاب اسلامی است که هر فصل آن تجلّی غلبه اراده الهی در برابر هم آورد خواهی دشمنان ملّت ایران بوده است. سیزده آبان سال 1343، علیرغم اراده نظام سرسپرده شاهنشاهی مبنی بر خاموش ساختن فریاد ملّت و تبعید فریادگر نهضت‌ اسلامی حضرت امام خمینی به خارج از کشور، آغازی شد بر همبستگی قلبی ملّت با رهبر خویش که آتش فراق او را در دل و جانش شعله‌ ور ساخت تا در سرمای 12 بهمن 57 بهاری به شکوفایی و سرسبزی 22 بهمن بیافریند. سیزده آبان در فصل دیگر خویش در مقابله با تانک و تفنگ با خون دانش‌آموزان به پا خاسته، پایه‌های قدرت نظام شاهنشاهی را لرزان ساخت تا در طوفان بهمن از بیخ و بن فرو ریزد و روز دانش‌آموز، روز اهتزاز فریاد قیام بر علیه استکبار تا همیشه تاریخ است. امّا فصل دیگر سیزده آبان در سال 58 با دریدن نقاب تزویر از دمکراسی آمریکایی و فرویختن هیمنه پوشالی امپریالیسم جهانی در جمله «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» با ید بیضایی و عصای موسوی امام روح‌اللّه بود.

دانشجویان در امتداد حرکت استبدادشکن دانش‌آموزان، طوفان استعمارگریزی و استکبارستیزی را با تسخیر لانه جاسوسی با پیروی از خط امام در دنیا به پا کردند که امواج با گردبادی مهیب کاخ سفید را در سیاهی و تاریکی فرو برد.

امّا فصل آخر و پایدار سیزده آبان نهادینه شدن مقابله و مبارزه با استکبار به عنوان یک روز ملّی برای همه نسل‌هاست که گستره آن از ایران تا اقصی نقاط عالم گسترده شده است و الهام‌بخش نسل‌ها در تمام اعصار و امصار گردید. امروز با نام شیطان بزرگ شهرت جهانی آمریکاست، دولتی استکباری که جز خون و شرارت و جنایت از سر انگشت‌های خبیث و آلوده آن، نمایان نیست. دستکش‌های مخملی بر روی دست‌های چدنی رسواتر از آن شده است که بتواند آزادیخواهان و آرمان‌گرایان را بفریبد و تهدیدهای هیروشیمایی آنان، هرگز نخواهد توانست بنیان عزم و اراده ملّت‌ها را درهم کوبد و یا زیتون صلح آنها جز برگ خشکیده بر منقار بی‌جان کرکس بر بالای مجسمه آزادی چیز دیگری را تداعی نخواهد کرد و شعار ما در عمق شعور ما ریشه دارد که:

آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو

خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو

محمدیان
12 آبان 95

نظرات

امریکا در سراشیبی سقوط سیاسی ،اجتماعی ،اخلاقی و حتی اقتصادی قراردارد، و دوره ی ریاست ترامپ می تواند آغازی بر اضمحلال تمدن و دموکراسی غربی باشد. البته این دوره ی جدید می تواند موجب حرکتهای مذبوحانه از سوی نهادهای قدرت و ثروت برای نجات نظام سلطه شود و آسیب هایی را در مقابل قدرت نوظهور مدنیت اسلامی پدید آورد ولی مآلا به افول تمدن امریکایی خواهد انجامید.

الیس الصبح بقریب؟
امریکا به قدرت خداوند همانند شوروی از هم خواهد پاشید.

امریکا از همه ی فضیلتها و مکرمت ها تهی است ،هیچ ارزش انسانی در نظام سلطه محترم نیست ،امریکا طبل تو خالی است و آنچه از آن شنیده می شود هارت و پورت است.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
7 + 9 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.