آرمان انقلاب اسلامی

روزی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، شوق امید را در دل میلیونها انسان شعله‌ور ساخت. احیاء ارزشها و سنن دینی، تنظیم و تنسیق شئون اجتماعی بر پایۀ دین و ارتقاء معرفت و اندیشۀ دینی در بین نسل جوان از جمله آرمانها و آرزوهای معمار و بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود که یک دهه با گفتار و کردار و راهنمایی و ارشاد حکیمانۀ خویش ملت را در مسیر تحقق آن پیش برد.(یادداشتها بر، داشتها صفحه 30)

نظر دهید

1 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.