بهمن

بهمن ماه پیروزی اراده یک ملت بر تمامی قدرتهای استبدادی و استکباری است. ملتی که اراده کرده بود به ظلم و ستم «نه» بگوید و رو در روی ظالمان و ستمگرانی بایستد که احکام الهی را نادیده گرفته و برای بقای خویش در زیر خیمه نیروهای شیطانی سنگر گرفته بودند. ملتی که اراده کرده بود با رهبری مردی از تبار خاندان رسالت و پایبند به امامت شیعی، حکومت علوی را دوباره بنیان نهد.(یادداشتها بر، داشتها صفحه 11)

نظر دهید

8 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.

آمار بازدید

  • بازدید کل:5,120,476
  • بازدیدکنندگان:162,318
  • تعداد محتوا:1,941
  • آدرس شما :52.87.253.202
  • از تاریخ :1392,01,20
  • تعداد بازدید:
    • امروز :1,170
    • دیروز:2,614