خانواده- آسیب خانواده در غرب/ ریشه ها

معتقدان اصالت فرد و پای‌بندان اصالت جمع که بر اساس لذت جویی و نفع پرستی در کنار هم قرار گرفته بودند تمام تلاشها را بر دو محور متمرکز کردند: اول اینکه چارچوب حرمت خانواده را بشکنند. دیگر اینکه نقش زن در خانواده تضعیف و تحقیر شود. زن در خانواده حرمت و توان داشت، توانایی فطری و توانایی اکتسابی زن در خانواده، جامعه را شدیداً به او وابسته کرده بود. یکی ناشی از کار درون خانه بود که به عنوان یک امر اکتسابی اعضای خانواده را وابسته‌ی او مى کرد و دیگری توانایی همسری و مادری او که یک کشش عاطفی و فکری و احساسی را نسبت به او برمی انگیخت.
این ها چه کردند؟!
اول آمدند کار درون خانه را با محک کارهای پست سنتی مطرود شناختند و برای اداره ی آن کلفت و کنیز و دایه را مأمور کردند(توجه بفرمایید این ها نیز زن بودند) و در قدم بعد برای گسستن رابطه‌ی عاطفی همسری که مادر فرزندان نیز بود، عنوان کردند که روابط زناشویی یک رابطه‌ی اجتماعی غیر انحصاری است و در پی پذیرش آن مسؤولیت و تعهد خانوادگی هم از بین رفت. ( مصاحبه با روزنامه‌ی اطلاعات٣ خرداد١٣٧٥)

نظر دهید

2 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.