رمضان

رمضان ، بهار دل است و سر چشمه ی فضایل، نسیم آن خوشگوار است و شمیم آن مشکبار. در کوله بار رمضان در هر لحظه أش صد انبان عطر عشق نهفته و صد غنچه ی شوق شکفته است. نسیم بهار رمضان از چمن زار بهشت بر می خیزد و با عطر طوبى می بیزد.(یادداشتها برداشتها ص 21)

نظر دهید

13 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.