روزه و نماز

روزه و نماز در عرصه ی خطر و مشکل مایه ی استقامت و پایداری است. استعانت از صبر و صلوة سرمایه ی انسان های خاشع در میدان زندگی است و زداینده ی حزن و اندوه در بن بست های زمان ومکان. روزه درس مکتب رمضان است که خیر و پاکی را به شاگردانش ارزانی می دارد تا در معراج لیلة القدر با فرشتگان همراه شوند.(یادداشتها برداشتها ص 28)

نظر دهید

18 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.