روز قدس

آخرین جمعه ی ماه مبارک رمضان که بشکوه ترین اجتماع اهل اصلاح را در خود به تماشا نشست ، کوبنده ترین شعارها را در محکومیت سفاکترین قصابها، صهیونیست های غاصب، در فضای رمضان طنین انداز ساخت . اما قدس هنوز هم با چشمان خون آلود خود درتماشای فرزندان خویش است، از فراق و جدایی حسرت می خورد ولی با حماسۀ حماس ، برخود می بالد و دوام انتفاضه را تا پیروزی نهایی به زبان شعر وشعور می سراید.
خطابۀ جمعه، تقدیس قدس و تشجیع فرزندان اسلام بود، شجاعتی که یهود را از تخت شکست ناپذیری فرو کشید و برای اولین با در ساختار قدرت صهیونیستها ایجاد شکاف کرد و پایه های بنای غصب را لرزاند. گویا جیش محمد ( ص ) گام برداشته است، چون با آمدن محمد صلی الله علیه وآله کنگرۀ بارگاه کسرایی فرو ریخت و قیصر بر خود لرزید. این بار نیز یاران محمدصلی الله علیه و آله با خروش و فریاد خود قصرنشینان صهیونیستی را به اضطراب و دلهره فرو برده اند.(یادداشتها برداشتها صفحه 48)

نظر دهید

2 + 8 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.