نماز

نماز در مسیر دعوت به نیکی و باز داشتن از زشتی،مطمئن ترین شاخص ها و مشخص ترین نشانه برای صدق ادعای اصلاحگری است.قرآن کریم مصلحان واقعی را درجامه ی بندگی و نماز معرفی می کند و اهل فساد و شهوات نیز در هجوم خویش دژ مستحکم نماز را نشانه می روند. (یادداشتها بر داشتها ص٢١٠)

نظر دهید

2 + 5 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.