آزادی مزوّرانه

آزادی مزوّرانه چیزی نیست جز مجسمۀ آن، که عریانی بشر مطلوب نهایی اوست، بنیاد حیات آن به کیسه‌های زر بند است که زورمندانه بند از بند عقل و اندیشۀ انسان جدا می‌کنند و او را همچون اجزای یک ماشین مکانیکی در کنار هم می‌چینند تا آنگونه بچرخد که آنها می‌خواهند و در این چرخیدن که جز چریدن چیز دیگری نیست، آزاد باشد.(یادداشتها بر داشتها صفحه 61)

نظر دهید

5 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.