سپاه پاسداران

سپاه پاسداران نماد مقاومت ،جهاد و پیروزی انقلاب اسلامی است، نماد آزادیبخشی سرزمین های اشغالی است، چه سرزمین های ملی که توسط صدام مزدور بعثی به اشغال در آمد و چه سرزمین های جبهه ی مقاومت در عراق و سوریه که با تجربه و مستشاری آنان آزاد گردید.
این همان چیزی است که امریکا را عصبانی کرده و رییس جمهور شرور و بیشرم امریکا را به فکر شیطنت تازه انداخته است. “مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین

نظر دهید

6 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.