ماه رمضان /آثار و برکات

کارهایی که در ماه مبارک رمضان انجام می‌دهیم یا کارهای ناپسندی را طرد می‌کنیم و یا اتفاقاتی که در این ماه صورت می‌پذیرد نشان می‌دهد که می‌توان در سایر اوقات نیز این روند را ادامه داد. از این‌رو ماه مبارک رمضان مدل کوچکی از زیست بهشتی در یک زمان آسمانی است که می‌توان به زمان‌های دیگر نیز آن‌ را منتقل کرد. لذا باید تلاش کرد کارهایی را که انجام می‌دهیم برای رضای خدا انجام شود و با نیت انجام کار برای خداوند تبارک و تعالی کار را به انجام برسانیم.
دیدار با کارکنان انتشارات مدرسه ٢تیر١٣٩٦

نظر دهید

3 + 16 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.