روابط عمومی

روابط عمومی، روابط زنده، پویا و ارگانیک درون سازمانی و انعکاس افکار عمومی به مدیریت باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند با محیط بیرونی در یک تعامل و تعاون فعال، نیازهای مخاطبین را مرتفع کند.
روابط عمومی رسالت تکمیلی و ترمیمی دارد که باید با رعایت اصول حرفه‌ای و حفظ حریم کلان سازمان به پویایی آن کمک کند.

نظر دهید

1 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.