زندگی/زندگی از نظر امام حسین (ع)

شخصیتی مانند امام حسین علیه السلام زندگی را به هر قیمتی و با هر كسی نمی پسندد. او شخصیت و كرامت ذاتی انسان را بالاتر از آن می داند كه با هر موجود دو پایی كه نام انسان بر او نهاده شده است، زندگی كند. زیستن برای كسب عزت و سربلندی و تعالی و كمال است و اگر دوام حیات و تنفس طبیعی انسان، عزت را به ذلت و مجد و علو او را به دنائت و پستی و تعالی و كمال انسانی را به انحطاط و قهقرا مبدل سازد، مرگ در این صورت نهایت اشتیاق انسان آگاه و مؤمن است؛ زیرا جوار رب، جوار قرب و رحمت است. (اصلاحات در فرهنگ عاشورا صفحه٧٨)

نظر دهید

1 + 10 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.