راز و رمز بقاء قیام عاشورا

آنچه موجب بقاء و دوام و پایداری این حرکت است انگیزۀ مقدس، اهداف و آرمان‌های والای آن است. انگیزه و اساس این قیام، الهی و اهداف و آرمانِ آن، کمال انسانی بوده است و چون این جامه بر تن کرده است تا ابدیت تاریخ باقی است.(عاشورا در آیینۀ تاریخ و ادب صفحه 17)

نظر دهید

4 + 5 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.