بهار جان انسان‌ها

بهار جان ما با قرآن است. شفای دل ما با یاد اوست. عروج و تعالی ما با نماز است. زنگار زدایی از دل به وسیلۀ محبت او امکان‌پذیر است. شادکامی فرزندان در گروی آشنایی با خداست و بهار طبیعت با سرسبزی جان و اندیشه و طهارت روح، طرب‌انگیز و شوق‌افزاست. (یادداشتها بر داشتها صفحه 14)

نظر دهید

1 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.