بهار تأملی در عید

طبیعت جوان می‌شود جامۀ نو به تن می‌کند. مردمان خانه تکانی می‌کنند، دود و غبار از در و دیوار می‌زدایند، کودکان شادمان از عیدند، اما ما چگونه‌ایم؟!
آیا به جامۀ انسانی خود نگاهی انداخته‌ایم؟ کجای آن پاره و آلوده است؟ آیا خانۀ درون را تکانیده‌ایم؟ یا این‌که غبار حسد و کینه، دود تفرقه و جدایی، زنگار خودبینی و غرور و آلودگی و ... آن را پوشانده است؟! آیا پا به پای شادمانی کودکان به شادکامی آنان نیز اندیشیده‌ایم، یا اینکه مسئولیت خود را فقط در حد تهیۀ کفش و لباس تنزّل داده‌ایم؟! (یادداشتها بر داشتها صفحه 14)

نظر دهید

4 + 10 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.

آمار بازدید

  • بازدید کل:5,120,621
  • بازدیدکنندگان:162,320
  • تعداد محتوا:1,941
  • آدرس شما :52.87.253.202
  • از تاریخ :1392,01,20
  • تعداد بازدید:
    • امروز :1,315
    • دیروز:2,614