نماز

نماز، ذکر است؛ غفلت زدا و هشداردهنده و یادآور عهد است. عهد الستی با خداوند متعال که او پروردگار ماست. هشداردهندۀ حضور دشمنی قوی که شیطان است و به عزّت خداوندی قسم خورده است تا انسان را نفریبد، از پا ننشیند. از این میدان مبارزۀ طولانی تاریخی، حربه‌های او تنها بر عباد مخلص خداوند کارساز نبوده است؛ زیرا که در این کارزار آنان زره نماز را به تن کرده اند و با یاد خداوندی به آرامش و اطمینانی دست یافته‌اند که در میدان مبارزه دلهایشان نلرزد و پاهایشان نلغزد.(یادداشتها بر، داشتها صفحه 224)

نظر دهید

6 + 6 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.