نماز

نماز اسلامی، زیباترین صورت را در محراب برای جلوه گری انسان عبادتگر فراهم می کند و او را با ترنمّ کلمات و اذکار نماز در فضای بیکران لطف ربوبی به پرواز درمی آورد.(یادداشتها بر، داشتها صفحه 223)

نظر دهید

10 + 2 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.