تربیت حماسی

غفلت از دمیده شدن روح حماسه، شور و اشتیاق برای دستیابی به اهداف بلند و آرمانهای متعالی، نسل آینده را کم اراده و دلخوش به لذایذ زودرس دنیوی می کند و آنها را از اندیشیدن و بالیدن در افق ارزشهای دینی و ملی باز می دارد(مصاحبه١٤مهر٩٤)

نظر دهید

8 + 8 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.