عاشورا

عاشورا حضور مجدّد آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی و محمد و علی و حسن و فاطمه علیهم السلام است در قلّۀ فریادگری و هدایت.(عاشورا در آیینۀ تاریخ و ادب صفحه 8)

نظر دهید

5 + 10 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.