مدرسه هوشمند مدرسه‌ای است که در محیط آن خلاقیت، تعامل و کارگروهی باشد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتر محمدیان معاون وزیر و رئیس آن سازمان اعتقاد دارد که مدرسه هوشمند مدرسه‌ای است که در محیط آن خلاقیت، تعامل و کارگروهی باشد و دانش‌آموزان علم جدیدی به معلومات خود اضافه کنند و در نهایت نیز به تولید دانش منتهی شود.

وی میگوید: برداشت‌ها از مدرسه هوشمند متفاوت است. عمدتاً فکر می‌کنند که هوشمندسازی مدارس یعنی مدرسه مجهز به رایانه و اینترنت باشد یا این‌که رفت و آمد دانش‌آموزان از طریق مجازی کنترل شود. اینها لازمه مدرسه هوشمند است اما کافی نیست.

محمدیان در ارتباط با ادعا یا تصور حذف کتاب درسی تحت لوای توسعه فاوا در آموزش و پرورش معتقد است: چون فرهنگ بر پایه نوشتن استوار است، نمی‌توان گفت کتاب کاغذی حذف می‌شود. ما به دنبال آن هستیم که با وجود نوشتن بر کاغذ، بستری برای تولید محتوای الکترونیک هم فراهم ‌شود. محتوای الکترونیک می‌تواند فاصله‌ها را کوتاه کند و زمان را وسعت بخشد و اگر خوب توزیع شود، منجر به عدالت آموزشی خواهد شد. البته زیر ساخت‌های ما در تولید محتواهای الکترونیک در همه جا کامل نیست.

کلیدواژه:

نظر دهید

3 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.