تجلی عزت، حکمت و مصلحت

نظر دهید

1 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.