آقای وزیر خارجه آلمان...

نظر دهید

10 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.