آقای وزیر خارجه آلمان...

نظر دهید

3 + 13 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.