آقای وزیر خارجه آلمان...

نظر دهید

18 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.