اللهم اهل الکبریاء و العظمة

نظر دهید

14 + 5 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.