ترامپ قمارباز

نظر دهید

16 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.