ضرورت‌های تحول بنیادین در آموزش و پرورش

دکتر محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ضمن اعلام این نظر افزود: «در جریان تهاجم دشمن به ویژه از طریق نظام آموزشی یک نکته ظریف وجود دارد و آن این است که به جای وارد شدن افراد دشمن، تئوری‌ها و نظریه‌های آنان به دست افراد خودی وارد نظام آموزشی کشور می‌شود». وی با تاکید بر ضرورت جایگزینی تئوری‌های بومی در این زمینه تصریح کرد: «در جریان جایگزینی تئوری‌های بومی باید مراقب بود که تئوری تزئین‌شده و بزک شده وارداتی را مجدداً جایگزین تئوری‌های سابق نکنیم». دکتر محمدیان ادامه داد: «نظریه ما و تئوری‌های آموزشی که ارائه می‌شود باید بومی و اسلامی باشد و در کنار آن لازم است از نظریات قرآنی و روایات اسلامی نیز متناسب با مقتضیات عصر و نسل استفاده شود».
حجت‌الاسلام محمدیان با اشاره به اشکالات فلسفی کتاب‌های علوم تجربی در مدارس گفت: «در کتاب‌های درسی ما «فاعل حقیقی» چرخه حیات و طبیعت غایب است. در حالی که سؤال اصلی ما در طراحی نظام تعلیم و تربیت اسلامی این است که «چه کار کنیم که جای خداوند در علوم خالی نباشد».
وی با تاکید بر «نظریه اسلامی تعلیم و تربیت» و جاری بودن روح آن در کتاب‌های درسی خاطرنشان کرد: «توصیه علما نیز این است که در جریان اسلامی کردن مدارس و علوم نگاه‌ها و جهت‌گیری‌ها قرآنی باشد».

نظر دهید

17 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.