محرم و فرصت های آن

ایام محرم و فضای حماسی و معنوی آن فرصت بسیار مغتنمی برای تقویت ایمان، بصیرت دینی و باور به ارزشهای انقلاب اسلامی است. تعمیق تربیت و آداب اسلامی و اعتقاد و التزام به ارزش های انقلاب اسلامی از اهداف کلان نظام تعلیم و تربیت است.
مربیان و معلمان و خانواده ها باید برای توانمندسازی نسل نو به ویژه دانش آموزان برای وفاداری و حمایت آگاهانه از ارزش ها و مواجهه هوشمندانه با توطئه های دشمنان با استفاده از ظرفیت مراسم حسینی و برنامه های محرم اقدام نمایند.
با استفاده از این ظرفیت ایام الله و برگزاری مراسم آگاهی بخش و شورانگیز در اعیاد و وفیات و مناسبت های حماسی مانند عاشورا و حضور فعال نوجوانان و جوانان در مجالس و محافل و اماکن مذهبی می تواند در تقویت هویت اسلامی انقلابی و حفظ ارزشهای اصیل ملی و دینی و انس با دعا و توسل بسیار موثر باشد.

نظر دهید

3 + 4 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.