اتفاقات امروز دنیا نشانه‌ی تقابل فرهنگی و تمدنی است

دکتر محمدیان: آرزوی گفت‌و گوی تمدنی و داد‌و‌ستد‌های فرهنگی با میدان‌داری سیاسی و حکومت افرادی همچون ترامپ به حاشیه رفته است. خصیصه‌ی تمدنی مغرب زمین مقابله با اندیشه و فرهنگ متفاوت با نگاه مادی‌گرایانه و اباحه‌گری لیبرالی است.

استاد محمدیان در گفتار ظهر امروز با اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی و رحلت علامه مصباح یزدی گفت: آنچه امروز شاهد هستید که بعد از گذشت یک سال از شهادت سردار دل‌ها امپراطور رسانه‌ای غرب، به ویژه امریکایی از شهادت این اسطوره‌ی ضد تروریسم به کشته ‌شدن تعبیر می‌کنند و این اقدام تروریستی را محکوم نمی‌کنند دلیلش همین است که در منظومه‌ی ارزشهای امریکایی و لیبرال دمکراسی دفاع از آزادی ملت‌ها، صیانت از منافع ملی در برابر منافع استکباری و هژمونی قدرت امریکا خلاف دموکراسی و آزادی تفسیر می‌شود.
آیت‌الله مصباح یزدی فارغ از هرگونه تعصبی یک فیلسوف غرب شناس بود که با تکیه بر مبانی، فرهنگ و مدنیت لیبرالی و ارزش‌های غربی را به چالش می‌کشید و با جعل و بدل سازی نمادها و ارزشها با ارزش‌های اصیل اسلامی مخالفت می‌کرد.
ایشان اضافه کرد: اگر می‌بینید برخی با افکار این استاد با ایراد اتهام تئوریزه کردن خشونت و یا استبداد دینی مخالفت می‌کنند، دقیقا در همان پاردایم مخالفت با تفکر مقاومت و مواضع ضد تروریستی شهید بزرگوار سردار سلیمانی است. به عبارتی مصباح و سلیمانی دو وجه از چهره‌ی اسلام ناب در تقابل با فرهنگ و مدنیت استکباری است، یکی در تقابل نظری و دیگری در مقابله عملی!
استاد محمدیان تقابل فرهنگی و تمدنی آخر الزمانی را آغازی بر ظهور و استقرار مدنیت دینی بر پایه‌ی صلح، عدالت و سعادت بشری دانست و با اشاره به لرزه‌های اجتماعی در جوامع غربی مانند اروپا و امریکا و نشانه های ناکارآمدی و نارضایتی های عمومی بر ضرورت آماده سازی خود و نسل آینده و مقاومت در برابر هجمه‌ی فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای تمدن معارض غربی تأکید کرد.

تاریخ خبر: 
پنجشنبه, 18 دى, 1399

نظرات

ببخشید شما در زمان کرونا نیز سخنرانی می‌کنید؟!7

بیست سال قبل از گفت و گوی تمدنها می گفتید؟! پس چی شد؟!

گفت و گوی تمدنها نشان از قوت فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی است که پیشنهاد داد و لی برخورد تمدنها اندیشه و عمل غربی هاست که برای از میدان خارج کردن رقیب از عرصه‌ی زندگی بشری دست به جنگ و تحمیل منازعات و تخریب نمادهای مدنی میزنند.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
6 + 7 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.