ابتذال و بی عاری، رقص و آوازه خوانی، حرمت شکنی و گسیختگی از عقلانیت، متفاوت از شادمانی و انبساط خاطر است

محمدیان: انبیاء خود را برای تربیت جامعه بشری فدا می کردند و حتی برای نجات و هدایت یک نفر خود را به رنج و زحمت می انداختند.

#مسؤولیت عالمان
استاد محمدیان با بیان اینکه قران کریم داستان دعوت پیامبران را به تفصیل ذکر کرده است، افزود لازم است اهالی تعلیم و تربیت آیات مربوط به حیات و دعوت پیامبران با رویکرد تربیتی دوباره بخوانند و تأمل کنند. آنها خود را در برابر سرنوشت مردم متعهد و مسؤول می دانستند. سیره ی ائمه ی معصومین علیهم السلام نیز این گونه بوده است. نهج البلاغه را ببنید، امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید: خداوند از علما پیمان گرفته است تا به هدایت مردمان بپاخیزند و در جای دیگر می فرمایند: خداوند پیش از آنکه از ناآگاهان بخواهد به سراغ علما بروند، از عالمان تعهد گرفته است برای آموزش و تربیت آنان قیام کنند.
#وظیفه ی مراکز تربیتی
رییس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت، رمضان را فرصت تربیت و تزکیه ی نفوس دانست و اضافه کرد، باید از این فرصت همگان در جهت خودسازی بهره گیری کنند. وی آشنا سازی عموم مردم با فلسفه ی عبادات مانند نماز و روزه را وظیفه ی مسجد و مدرسه دانست و تأکید کرد به هراندازه ای که ارتباط خانه و مدرسه و مسجد محکمتر باشد اثربخشی برنامه های تربیتی بیشتر خواهد شد.
امام مسجد نور با ذکر اینکه تعارض در رفتار های خانه و مدرسه و عدم همسویی اولیاء و مربیان موجب اختلال در فرایند تربیت و بروز دوگانگی شخصیتی در فرزندان خواهد شد.
#کم توجهی به تربیت
استاد محمدیان با انتقاد از کم توجهی به مقوله ی تربیت در آموزش و پرورش و به حاشیه رفتن اجرای سند تحول افزود، جریان نفوذی در صد بی اعتبار سازی و مشروعیت زدایی از آموزش و پرورش است و متأسفانه برخی از دست اندر کاران دستگاه تعلیم و تربیت در این پروژه دانسته یا ندانسته ایفاء نقش می کنند.
رییس سابق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اظهار کرد: این یکی از همان خطراتی است که سالها قبل نسبت به آن تذکر داده بودیم خطراتی همچون تحریف و تضعیف و تحمیل که در کمین سند تحول و خود تحول در آموزش و پرورش است. وی با ابراز تأسف شدید گفت: در این چند سال اخیر برخی از متولیان آموزش و پرورش خود عهده دار تحریف و تضعیف مفاد سند تحول شده اند و آموزه ها و گزاره های بیگانه را بر سند تحمیل می کنند.
#نشاط و شادمانی در مدارس
استاد محمدیان اضافه کرد، نشاط و شادمانی، ورزش و تفریح لازمه ی تربیت و محیط های آموزشی است اما ابتذال و بی عاری، رقص و آوازه خوانی، حرمت شکنی و گسیختگی از عقلانیت، متفاوت از شادمانی و انبساط خاطر است و نمی تواند در پیشرفت تحصیلی و تهذیب و تربیت اثر مثبتی داشته باشد.
آیةالله محمدیان اظهار کرد من بسیار متأسفم از بی خبری دست اندرکاران تربیتی از آنچه در مدارس می گذرد، یقینا شما نیز ناراحتید، همه ی خانواده هایی که به آینده ی فرزندانشان فکر می کنند و نسبت به سرنوشت آنان دل نگرانند، آنها نیز ناراحتند. امیدوارم دوستان آموزش و پرورش از این زنگ خطر بیدار شوند و با هوشیاری مراقب باشند و گرنه این غصه و اندوه، دل هر مؤمن و پدر و مادر و معلمی را به درد می آورد. مسؤولان نباید توجیه گری کنند، از تقصیر و قصور خود عذر خواهی بکنند و به جای اشتغال به سیاست و جناح بازی مشغول تربیت و انجام وظایف قطعی خود بشوند.

تاریخ خبر: 
چهارشنبه, 18 ارديبهشت, 1398

نظرات

آیا وقت آن نرسیده که در فعالیتها و مآموریت های پرورشی تجدید نظر کرد؟!! مربیان پرورشی و ماموریت ها باید متناسب با شرایط و نیازها بازسازی شوند.

آموزش و پرورش فعلی مصداق این بیت است.
شهری که در آن شحنه و شیخش همه مستند/ شاهد شکند شیشه و کس را خبری نیست

با افراد مقصر در این هنجارشکنی هرچه زودتر برخورد بشه

چرا به ریشه های این موضوع توجه نمی کنید؟

معاونت پرورشی باید بسیار هشیارتر و آماده تر در جهت پاسخگویی به نیازهای عاطفی ،فکری و اجتماعی دانش آموزان اقدام کند.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
4 + 7 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.