روزنوشتها

بزرگداشت 9 دی

در تقویم ملت ها روزهایی وجود دارد که نقطه عطف تاریخی آنان محسوب میشوند. در انقلاب اسلامی این چنین روزهایی کم نیستند؛ روزهایی همانند، پانزدهم خرداد، بیست و دوم بهمن، دوازدهم فروردین .اما در این دهه اخیر شاید روزی همانند نهم دیماه وجود ندارد که حماسه‌ای ایمانی و انقلابی را به خود دیده باشد.

Pages

Subscribe to RSS - blogs